Aktualności
Walne Zgromadzenia Członków Raciborskiej Izby Gospodarczej

 P.T. Członkowie Raciborskiej Izby Gospodarczej,
Informacja:  Walne Zgromadzenia Członków Raciborskiej Izby Gospodarczej, odbędzie się 04 czerwca 2024 r. (wtorek) na godz. 16.00 w siedzibie Raciborskiej Izby Gospodarczej przy ul. Stefana Batorego 7 w Raciborzu (I piętro pokój 1).

piecztka_okrga_rig

  Na podstawie § 18 ust 3 i § 19 Statutu Raciborskiej Izby Gospodarczej zwołuje się

na dzień 04 czerwca 2024 r. (wtorek) na godz. 16.00 w siedzibie Raciborskiej Izby Gospodarczej przy ul. Stefana Batorego 7 w Raciborzu (I piętro pokój 1) Walne Zgromadzenie Członków Raciborskiej Izby Gospodarczej,

 z następującym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Członków Izby.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
  4. Uchwalenie porządku obrad.
  5. Podjęcie Uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej i Zarządu oraz udzielenie absolutorium władzom Izby.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2023.
  7. Wybór Rady Nadzorczej:

a)     Wybór Komisji Skrutacyjnej

b)    Uchwalenie liczby Członków Rady Nadzorczej

c)     Zgłaszanie kandydatów do Rady Nadzorczej

d)    Tajne głosowanie

e)     Przedstawienie Protokołu Komisji Skrutacyjnej

  1. Uchwalenie planu działania Zarządu na najbliższy rok.
  2. Dyskusja, wolne wnioski.
  3.  Zamknięcie Zgromadzenia.

 Zwracamy się do wszystkich Członków Izby z uprzejmą prośbą o bezwzględny udział

w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub delegowanie przedstawiciela, który będzie posiadał pisemne pełnomocnictwo.

 W przypadku braku quorum, zgodnie z § 18 ust. 5 Statutu RIG, drugi termin Walnego Zgromadzenia ustala się na ten sam dzień, tj. 04.06.2024 r. (wtorek) na godz. 16.15.

X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: