Programy
Działania na najbliższy okres

Głównymi zadaniami Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego na najbliższy okres są:

  • zacieśnianie współpracy pomiędzy sygnaturiaszami Porozumienia,
  • wymiana wzajemnych doświadczeń,
  • współpraca na rzecz Członków,
  • realizacja przedsięwzięć finansowanych ze źródeł zewnętrznych (projekty unijne)
  • upowszechnianie stanowiska partnerstwa wypracowanego w trakcie trwania Konferencji oraz panelu dyskusyjnego, mającego motywować środowiska gospodarcze do stworzenia założeń stanowiących podstawę nowych regulacji prawnych dotyczących samorządu gospodarczego - akceptowanego w środowisku gospodarczym.
X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: