Programy Unijne
Informacje ogólne

Podstawowym celem mikroprojektu: "Biznes bez granic czyli wymiana informacji i wspólne poszukiwanie szans rozwoju pogranicza PL-CZ" o numerze PL.3.22/3.3.04/13.03854 jest aktywizacja ekonomiczna terenów przygranicznych poprzez rozwój współpracy polskich i czeskich podmiotów gospodarczych, wymianę doświadczeń i informacji o charakterze gospodarczym i inwestycyjnym.

Wnoskodawcą mikroprojektu jest Raciborska Izba Gospodarcza.

W ramach projektu powstaną opracowania dziennikarsko-eksperckie prezentujące potencjał gospodarczy i inwestycyjny firm i gmin powiatu raciborskiego, które zostaną przetłumaczone i opublikowane w czeskich mediach ukazujących się w powiecie opawskim. Powstanie film prezentujący potencjał gospodarczy powiatu raciborskiego, który będzie dystrybuowany m.in. wśród czeskich przedsiębiorców oraz publikacja będąca kroniką najważniejszych działań realizowanych w ramach projektu.

Projekt jest wspólnym projektem, lustrzanym gdzie w tym samym czasie realizowane są działania przez obu Partnerów a efekty tych działań np. materiały dziennikarsko - eksperckie, publikacja są wymieniane na PL i CZ stronie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa „Przekraczamy Granice”

projekt_stopka

X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: