O RIG
O RIG

RACIBORSKA IZBA GOSPODARCZA POWSTAŁA WE WRZEŚNIU 1990 r.

Jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Izba reprezentuje jednostki gospodarcze wobec władz samorządowych, urzędów i instytucji.Organami Izby jest:

  1. Walne Zgromadzenie
  2. Rada Nadzorcza
  3. Zarząd

IZBA WSPIERA WSZELKIE INICJATYWY SŁUŻĄCE ROZWOJOWI GOSPODARCZEMU, TWORZY WARUNKI WSPÓŁPRACY W KRAJU I ZA GRANICĄ.

Raciborska Izba Gospodarcza nawiązała i utrzymuje kontakty z wieloma  Izbami krajowymi i zagranicznym, stowarzyszeniami nie tylko z naszego powiatu.

Aby zostać członkiem Raciborskiej Izby Gospodarczej należy wypełnić deklarację, która znajduje się w zakładce "Statut" naszej strony internetowej oraz bezpośrednio w biurze Izby. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd, który na swym posiedzeniu podejmuje stosowną uchwałę.

Członkiem Izby może zostać każda firma lub osoba prowadząca działalność gospodarczą. Osoby prawne są reprezentowane przez swoje organa zarządzające. Wysokość składek członkowskich uwarunkowana jest ilością zatrudnionych osób w danej firmie lub placówce (Wykaz wysokości- Statut).

Organizuje dla członków szkolenia z różnych dziedzin m.in prawa pracy i bezpieczeństwa higieny pracy, przepisów podatkowych i spraw ZUS.

Na wspólnych spotkaniach z władzami samorządowymi Starostwa i Miasta omawiane są istotne problemy nurtujące środowisko przedsiębiorców. Organizowane są spotkania branżowe, integracyjne, na których nawiązywana jest współpraca jak i zarówno poszerzane są znajomości.

Izba zatrudnia radcę prawnego, który dla zrzeszonych firm nieodpłatnie udziela porad. Poprzez współpracę z inspektorami bezpieczeństwa i higieny pracy organizowane są spotkania tematyczne indywidualne i grupowe przy wcześniejszym zgłoszeniu problematyki.

Podstawą Izby są jej członkowie, Izba istnieje dla Nich i dzięki Nim.To Oni stanowią o jej sile i możliwościach. Zachęcamy, więc wszystkich prowadzących działalność gospodarczą do wstąpienia w szeregi Raciborskiej Izby Gospodarczej. „W zespole zawsze większa siła”.

W 2010 roku Raciborska Izba Gospodarcza obchodziła swoje 20 - lecie działalności. Uroczystości związane z naszym jubileuszem były połączone z Galą wręczenia statuetek II edycji Konkursu "Filar Ziemi Raciborskiej", a odbwały się w dniu 14.06.2010 r. w Domu Kultury "STRZECHA" w Raciborzu.

X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: