Dotacje
24 stycznia 2023 / dodane przez: katarzyna
Garść infomracji dotyczących możliwości skorzystania z Funduszy Europejskich

W piątek pojawił się harmonogram konkursów z nowego programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). To jest odpowiednik dawnego POIR i niektóre tematy są podobne.

 555
 
 
 
Obraz autorstwa rawpixel.com na Freepik
czytaj więcej »
15 lutego 2022 / dodane przez: katarzyna
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu p.n. „50 kW na start”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłasza nabór wniosków na przedsięwzięcia polegające na zabudowie mikroinstalacji fotowoltaicznych, tj. instalacji o mocy do 50 kW z terenu województwa śląskiego w ramach Programu „50 kW na start” wspierającego przedsięwzięcia z zakresu odnawialnych źródeł energii dla przedsiębiorców.

W bieżącej edycji Programu nastąpiła zmiana Beneficjentów.

Od bieżącego roku beneficjentami środków są wszyscy przedsiębiorcy zgodnie z Załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych zadania w tym:

  1. w formie nieumarzalnej pożyczki w wysokości 90% udzielonego dofinasowania oprocentowanej 0,95 s.r.w., lecz nie mniej niż 3% w stosunku rocznym,
  2. w formie dotacji do 10% udzielonego dofinansowania.

Warunkiem udzielenia przez Fundusz dofinansowania w formie dotacji jest skorzystanie z dofinansowania w formie pożyczki w ramach niniejszego programu.

Wnioski wraz załącznikami należy składać w siedzibie Funduszu w Katowicach.

Nabory wniosków odbędą się w terminach:

Pierwszy nabór: 15.02.2022 r. – 31.03.2022 r.

Drugi nabór: 01.04.2022 r. – 30.04.2022 r.

Trzeci nabór: 01.05.2022 r. – 31.05.2022 r.

lub do wyczerpania alokacji środków.

Fundusz zastrzega sobie prawo do wstrzymania naboru w trakcie rundy w przypadku wyczerpania alokacji środków przewidzianych w Programie.

Kwota alokacji środków w Programie wynosi:

  • w formie dotacji: 1.000.000 zł,
  • w formie pożyczki: 9.000.000 zł.

Dopuszcza się możliwość zwiększania puli środków.

źródło: https://www.wfosigw.katowice.pl/9-aktualnosci/2761-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-p-n-50-kw-na-start-wspierajacego-przedsiewziecia-z-zakresu-odnawialnych-zrodel-energii-dla-przedsiebiorcow.html

 

czytaj więcej »
X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: