Programy
Przekazana pomoc

Dobro i zło muszą istnieć obok siebie, a człowiek musi dokonywać wyboru. — Mahatma Gandhi (1869-1948).

Za uzyskane środki finansowe z dotychczas zorganizowanych edycji Koncertu Charytatywnego „Gwiazdka Serc”  wsparliśmy poszczególne podmioty w następujący sposób:

 • zakupiono sprzęt medyczny dla Oddziału Laryngologicznego i Dziecięcego Szpitala Rejonowego w Raciborzu oraz Hospicjum Św. Józefa w Raciborzu
 • wsparto finansowo Raciborski Fundusz Lokalny
 • wyposażono pracownię logopedyczną w sprzęt komputerowy oraz programy komputerowe w Domu Pomocy dla Dziewcząt Niepełnosprawnych "Różany Pałac" w Krzyżanowicach
 • zakupiono sprzęt AGD i zaplecze gospodarcze dla Domu dla Dzieci przy Klasztorze Amuncjata w Raciborzu
 • zakupiono sprzęt AGD dla Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej im. L. Meozzi w Pogrzebieniu
 • zakupiono sprzęt komputerowy z oprogramowaniem dla Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu
 • udzielono gotówkowego dofinansowania do specjalistycznego leczenia i zakupu leków dla trzech osób
 • wyremontowano kuchnię z wyposażeniem, jadalnię, poczekalnię w Centrum Matki z Dzieckiem "MAJA" w Raciborzu – Miedonii
 • zakupiono sprzęt medyczny dla Hospicjum Św. Józefa w Raciborzu
 • ufundowano program stypendiów dla szkół ponadgimnazjalnych Raciborza (z dwóch kolejnych edycji Koncertu) a są to:
  • Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu
  • II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w ZSO nr 2 w Raciborzu
  • Zespół Szkół Mechanicznych im. Arki Bożka w Raciborzu
  • Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu
  • Zespół Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu
  • Zespół Szkół Zawodowych w Raciborzu
 • zakupiono osuszacz powietrza na cele pomocy poszkodowanym w powodzi
 • zakupiono sprzęt dla Domu dla Dzieci im. Jana Pawła II w Raciborzu
 • dofinansowano zakup protezy nogi dla wieloletniego Gościa Honorowego Koncertów Charytatywnych "Gwiazdka Serc" Pana Andrzeja Bilińskiego
 • dofinansowano wyjazdy na obozy letnie dla dzieci i młodzieży organizowane przez Kościół Zielonoświątkowy Zbór Betezda w Raciborzu
 • dofinansowano wyjazd na obóz kondycyjny dla uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu
 • dofinansowano wyjazd na kolonie letnie dla dzieci z Towarzystwa Pomocy Dzieciom Upośledzonym w Raciborzu
 • sfinansowano ciepłe posiłki dla uczniów ze szkół podstawowych:
  • Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu
  • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Noblistów Polskich w Raciborzu
  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Raciborzu
  • Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Stefana Pieczki w Raciborzu
  • Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Brzechwy w Raciborzu
  • Szkoła Podstawowa nr 7 w Raciborzu
  • Szkoła Podstawowa nr 8 w Raciborzu
  • Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 w Raciborzu
 • sfinansowano zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz dziewczynki z rozszczepem kręgosłupa
 • sfinansowano turnus rehabilitacyjny dla dziewczynki z mózgowym porażeniem dziecięcym
 • zakupiono okulary korekcyjne dla dziewczynki z poważną wadą wzroku
 • zakupiono notebook dla chłopca z niedowładem ręki
 • dofinansowano zakup inhalatora dla dziewczynki chorej na mukowiscydozę i cukrzycę
 • zakupiono akcesoria dla dzieci z Centrum Matki z Dzieckiem "MAJA" w Raciborzu
 • przekazano środki finansowe dla dwójki uczniów z Katolickiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Raciborzu-Sudole na zakup przyborów szkolnych i odzieży
 • sfinansowano szczepionki dla chłopca
X

·  zakupiono osuszacz powietrza na cele pomocy poszkodowanym w powodzi

·  zakupiono sprzęt dla Domu dla Dzieci im. Jana Pawła II w Raciborzu

·  dofinansowano zakup protezy nogi dla wieloletniego Gościa Honorowego Koncertów Charytatywnych "Gwiazdka Serc" Pana Andrzeja Bilińskiego

·  dofinansowano wyjazdy na obozy letnie dla dzieci i młodzieży organizowane przez Kościół Zielonoświątkowy Zbór Betezda w Raciborzu

·  dofinasowano wyjazd na obóz kondycyjny dla uczniów z Zespołu Szkoł Specjalnych w Raciborzu

·  sfinansowano ciepłe posiłki dla uczniów ze szkół podstwowych:

oSzkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Raciborzu

oSzkoła Podstawowa nr 2 im. Noblistów Polskich w Raciborzu

oSzkoła Podstawowa nr 3 w Raciborzu

oSzkoła Podstawowa nr 4 w Raciborzu

·  sfinansowano zabiegi rehabilitacyjne dla dzieci z móżgowym porażeniem dziecięcym oraz dziewczynki z rozszczepem kręgosłupa

·  zakupiono notebook dla chłopca z niedowładem ręki

·  dofinansowano zakup inhalatora dla dziewczynki chorej na mukowiscydozę i cukrzycę

·  zakupiono akcesoria dla dzieci z Centrum Matki z Dzieckiem "MAJA" w Raciborzu

X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: