Programy Unijne
Cele i Założenia

Głównym celem mikroprojektu: „Odnawialne źródła energii szansą rozwoju gospodarczego pogranicza PL-CZ. I Międzynarodowa Gala” o numerze PL.3.22/3.3.04/13.03609  jest nawiązanie nowych i zacieśnienie istniejących kontaktów gospodarczych pomiędzy polskimi i czeskimi przedsiębiorstwami oraz organizacjami gospodarczymi, a także rozwój współpracy pomiędzy  samorządami po obu stronach granicy na rzecz aktywizacji gospodarczej terenów przygranicznych.

Wnioskodawcą mikroprojektu jest Raciborska Izba Gospodarcza.

Ze wzglądu na dotychczasowe efektywne i korzystne kontakty Raciborskiej Izby Gospodarczej i Okresní Hospodářskiej Komory Opava i doświadczenia, jakie wzajemnie zdobyły, a także ze względu na współpracę w kontekście przynależności obu państw do Unii Europejskiej na tegorocznej Gali zostanie odnowiony po przeszło 20-to letniej współpracy i podpisany Akt porozumienia pomiędzy wyżej wymienionymi Izbami poprzez który zostanie umocniona transgraniczna współpraca obu Izb.

Projekt jest projektem komplementarnym do projektu: "Odnawialne źródła energii szansą rozowoju pogranicza PL-CZ - Międzynarodowa Konferencja", którego wnioskodawcą jest Miasto Racibórz.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa „Przekraczamy Granice”

projekt_stopka

X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: