O RIG
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Raciborska Izba Gospodarcza z siedzibą w Raciborzu (dalej RIG) przy ul. Batorego 7, 47-400 Racibórz, której przedstawicielem jest Prezes Zarządu Tadeusz Ekiert;
 2. Inspektor ochrony danych nie został powołany, ale w sprawach ochrony danych mogą kontaktować się Państwo pod adresem e-mail: rig@rig-raciborz.pl, pod numerem telefonu 32/415-51-89 lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej;
 3. Państwa dane przetwarzane będą na podstawie Państwa zgody w celu:
  • realizacji celów statutowych RIG,
  • marketingu usług własnych RIG,
 4. Państwa dane mogą być przekazywane innym członkom RIG-u oraz innym podmiotom w ramach statutowej działalności Izby;
 5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;
 6. Państwa dane będą przechowywane przez okres bycia członkiem RIG i zostaną usunięte w terminie do końca następnego miesiąca następującego po Państwa rezygnacji z członkostwa;
 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: