Programy
Edycja 2011 nagrodzeni

Nagrodzeni w III edycji Konkursu "Filar Ziemi Raciborskiej" za rok 2010 to:

Fabryka Obrabiarek "RAFAMET" S.A.  - w kategorii duża firma

Fabryka Obrabiarek "RAFAMET" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kuźni Raciborskiej powstała w 1992 roku z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego „RAFAMET” w spółkę akcyjną. W 1920 roku wyprodukowano pierwszą obrabiarkę do obróbki ciężkich zestawów kołowych, co jest początkiem specjalizacji w tej dziedzinie. Po II wojnie światowej już pod nazwą Rafamet fabryka podejmuje produkcję obrabiarek ciężkich, tokarek karuzelowych i tokarek horyzontalnych, frezarek bramowych i obrabiarek specjalnych. W roku 2007 spółka debiutuje na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, utrzymując pozycję jednego z czołowych dostawców obrabiarek dla użytkowników pojazdów szynowych na świecie. Rafamet to również uznawany i ceniony dostawca wielkogabarytowych obrabiarek specjalistycznych dla odbiorców w przemyśle maszynowym, energetycznym, stoczniowym, hutniczym, lotniczym i obronnym w ponad 70 krajach świata.

Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Raciborzu - w kategorii mała / średnia firma

„Społem” Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Raciborzu rozpoczęła działalność tuż po zakończeniu II wojny światowej, a dokładnie 15 lipca 1945 r. Zapał i poświęcenie pracowników spowodowała, że już pod koniec 1945 roku Spółdzielnia prowadziła działalność handlową w 7 placówkach na terenie miasta Raciborza, zatrudniając 21 pracowników. Przez kolejne lata Spółdzielnia rozwijała się mimo silnej konkurencji na rynku. Obecnie prowadzi działalność handlową w 16 placówkach, w tym w SDH „Bolko”, działalność gastronomiczną w 2 lokalach oraz działalność produkcyjną w piekarni i ciastkarni, zatrudniając 190 osób. Placówki Spółdzielni dostosowano do norm europejskich poprzez wprowadzenie „Dobrej Praktyki Higienicznej” HACCP, co pozwala oferować klientom produkty najwyższej jakości. Podstawowym hasłem Spółdzielców jest najwyższa jakość obsługi i dobro klienta, tak aby otrzymał dobry towar, dobrą produkcję oraz prawidłową miarę i wagę.

Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne - w kategorii mikro firma

Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. z Raciborza swoją historię rozpoczyna na początku 1963 roku, przekształcając się w 1991 roku w spółkę prawa handlowego. Firma specjalizuje się w prowadzeniu i realizacji procesu inwestycyjnego począwszy od pomocy przy projektowaniu, aż do odbioru końcowego inwestycji i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. W szczególności prowadzi nadzór inwestorski, zastępstwo inwestycyjne, funkcję inżyniera kontraktu, koordynację robót budowlanych oraz przygotowanie i realizację przetargów zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Na przestrzeni blisko 50 lat swej działalności firma realizowała inwestycje w sektorach: oświatowym, użyteczności publicznej, budownictwie mieszkaniowym, obiektach służby zdrowia, obiektach zabytkowych oraz obiektach ochrony środowiska. W ostatnich latach firma rozszerzyła obszar swojej działalności stając się firmą ogólnopolską. W procesie inwestycyjnym wspomaga stosowanie najnowszych rozwiązań proekologicznych chroniących środowisko naturalne.

G & G Kolasa - w kategorii rzemiosło

Zakład Stolarski Ginter i Grzegorz Kolasa Spółka Cywilna z Raciborza to firma rodzinna działająca w branży stolarskiej od 1968 roku, od początku będąca członkiem Cechu Rzemiosł Różnych. Od ponad 40 lat świadczy usługi stolarskie na najwyższym poziomie. Specjalnością zakładu są meble kuchenne w nieograniczonych niczym wersjach i standardach wykonania. Firma zaspokaja oczekiwania najbardziej wymagających klientów z różnych branż projektując i wykonując zamówienia na meble dla banków, biur, hoteli, gabinetów lekarskich, obiektów szkolno – oświatowych oraz obiektów handlowych. Realizuje również najbardziej awangardowe i niestandardowe pomysły dla indywidualnych klientów. Panowie Ginter i Grzegorz Kolasa posiadają tytuły mistrzowskie w swoim zawodzie. Swoją wiedzę i doświadczenie przekazują w trakcie procesu szkolenia całym rzeszom młodych uczniów, którzy zdobywają u ich boku świadectwa czeladnicze i mistrzowskie.

Pan Zbigniew Ciszek - w kategorii społecznej

Lekarz i społecznik, człowiek instytucja, wieloletni członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Raciborskiej, a od 1983 do 2008 roku w Zarządzie i na stanowisku Prezesa w tym stowarzyszeniu. Zasłużony działacz kultury, propagator budowy szpitala w Raciborzu w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Przez wiele lat kierował służbą zdrowia w Raciborzu i powiecie raciborskim. Za swój wysiłek odznaczony m.in. „Srebrnym Krzyżem Zasługi”. Był pomysłodawcą i realizatorem wielu przedsięwzięć kulturalnych w Raciborzu, inspirował działalność wydawniczą  dotyczącą dorobku regionu raciborskiego. Efektem jego pomysłów było m.in. zorganizowanie w 1991 roku międzyszkolnego konkursu recytatorskiego poświęconego poezji A. Mickiewicza i J. Eichendorffa, który odbywa się corocznie do chwili obecnej, ogłoszenie roku 1997 rokiem ks. Augustyna Weltzla, podjęcie starań i czynności mających na celu przywrócenie pamięci abpa Józefa Gawliny, łącznie z odsłonięciem jego pomnika w 2006 roku na rynku w Raciborzu i wiele innych. Pan Zbigniew Ciszek to człowiek poświęcający całkowicie swój czas i dorobek dla dobra innych, w szczególności dla rozwoju i promocji Raciborza.

Cukiernia "CONDITOREI" B.A. Malcharczyk - nagroda specjalna w kategorii rzemiosło

Cukiernia „Conditorei” Beata i Adrian Malcharczyk swój początek bierze w zakładzie przy ul. Kozielskiej, który Alfred Malcharczyk, ojciec obecnego współwłaściciela, otworzył 1 maja 1980 roku. Tradycje piekarniczo – ciastkarskie rodziny Malcharczyk kontynuowane są jednak już od pięciu pokoleń, a obecna lokalizacja ciastkarni i piekarni przy ul Mariańskiej w Raciborzu to efekt inwestycji z 1995 roku. Rozpoznawalność firmy to głównie zasługa zmarłego w miesiącu styczniu tego roku seniora Alfreda Malcharczyka, osoby o niebywałej charyzmie i dobroci. Pan Alfred był członkiem Cechu Rzemiosł Różnych w Raciborzu od 1980 roku. Od początku dał się poznać jako znakomity fachowiec, rzetelny rzemieślnik, a przede wszystkim nauczyciel wielu pokoleń czeladników i mistrzów w zawodzie, których wyuczył ponad 200. Był wielokrotnie odznaczany i wyróżniany. W 2003 roku Prezydent Raciborza odznaczył Pana Alfreda Malcharczyka Medalem Unitas in Veritate, w 2005 roku Zarząd Izby Rzemieślniczej w Katowicach Złotym medalem im. Jana Kilińskiego, a Prezydent RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Obecnie tradycje firmy kontynuuje syn Adrian Malcharczyk z żoną Beatą. Właściciele mają otwarte serce dla wszystkich potrzebujących, sponsorują imprezy, udzielają pomocy charytatywnej, pomagają stowarzyszeniom, szkołom, klubom, osobom prywatnym. O zakresie pomocy świadczy niezliczona ilość dyplomów, które zajmują większość ścian w zakładzie Państwa Malcharczyków.

Serdecznie gratulujemy!

X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: