Programy Unijne
Działania

Etap 0 - 01.07.2013-30.11.2013

Przygotowanie do realizacji projektu i organizacja spotkania roboczego z Partnerem projektu w Raciborzu.

Działanie I - 01.07.2013-31.07.2013

Zorganizowanie otwartego spotkania w Raciborzu, na które zostaną zaproszeni przedsiębiorcy i mieszkańcy zainteresowani przebiegiem i efektami projektu m.in. uczestniczeniem w opracowaniach dziennikarsko - eksperckich, filmie informacyjno - promocyjnym, celem spotkania będzie także wypracowanie szczegółowego scenariusza filmu, który powstanie w ramach projektu.

Działanie II - 01.08.2013-30.11.2013

"Opracowanie materiałów dziennikarsko-eksperckich".

Podziałanie 2 a - 01.08.2013-31.08.2013 b

- opracowanie materiału dziennikarsko-eksperckiego na temat potencjału turystyczno-krajoznawczego gmin powiatu raciborskiego adresowanego do przedsiębiorców i mieszkańców powiatu opawskiego,

Publikacje poddziałań 2a, 2b, 2c, 2d ukazywać będą się na obszarze nie mniejszym niż powiat opawski, o nakładzie zapewniającym dotarcie do grup docelowych (minimum 5 tys. egzemplarzy).

Publikacje materiałów multimedialnych poddziałań 2a, 2b, 2c, 2d o tej samej tematyce na portalu internetowym, ukazującym się co najmniej we wszystkich gminach powiatu opawskiego, specjalnie utworzonej na cele projektu zakładce strony internetowej RIG oraz stronie internetowej mediów z terenu powiatu raciborskiego.

Podziałanie 2 b - 01.09.2013-30.09.2013

- opracowanie materiału dziennikarsko-eksperckiego prezentującego oferty inwestycyjne gmin powiatu raciborskiego oraz starostwa raciborskiego adresowanego do przedsiębiorców i mieszkańców powiatu opawskiego.

Poddziałanie 2 c - 01.10.2013-31.10.2013

- opracowanie materiału dziennikarsko-eksperckiego na temat przemysłu związanego z produkcją i usługami w zakresie odnawialnych źródeł energii przedsiębiorstw działających w powiecie raciborskim adresowanego do przedsiębiorców i mieszkańców powiatu opawskiego.

Poddziałanie 2 d - 01.11.2013-30.11.2013

- opracowanie materiału dziennikarsko-eksperckiego poświęconego przemysłowi rolno-spożywczemu w powiecie raciborskim adresowanego do przedsiębiorców i mieszkańców powiatu opawskiego.

Działanie III - 01.07.2013-31.10.2013

Realizacja filmu informacyjno-promocyjnego prezentującego potencjał gospodarczy i inwestycyjny miasta Racibórz oraz powiatu raciborskiego.
Opracowanie scenariusza podczas spotkania otwartego, a następnie w wyniku pracy powołanej podczas spotkania grupy roboczej, do której mogą być powołani przedstwiciele RIG, przedsiębiorcy, samorządy, media i mieszkańcy powiatu raciborskiego.
Film będzie udostępniony wszystkim samorządom i przedsiębiorcom zainteresowanym współpracą transgraniczną, a ponadto będzie służył podczas prezentacji odbywających się spotkań dwustronnych polsko-czeskich, a także wspólnych przedsięwzięć polsko-czeskich
o charakterze międzynarodowym
Oprócz tłumaczenia na język czeski, film będzie przetłumaczony również na język angielski i niemiecki.
Będzie udostępniony zarówno na nośniku DVD, jak też będzie możliwość pobrania go ze strony internetowej RIG.

Działanie IV - 01.07.2013-30.11.2013

Stworzenie zakładki na stronie internetowej RIG dotyczącej realizacji projektu.

Działanie V - 01.11.2013-31.11.2013

Poddziałanie 5 a

- organizacja w Raciborzu spotkania podsumowującego Działanie II, czyli opracowań dziennikarsko-eksperckich.

Poddziałanie 5 b

- organizacja w Raciborzu spotkania podsumowującego Działanie III, tj. realizacji filmu informacyjno-promocyjnego.

Działanie VI - 01.11.2013-30.11.2013

Wykonanie publikacji będącej kroniką najważniejszych działań podejmowanych w ramach projektu.
Publikacja zostanie opracowana, wydrukowana i udostęoniona wszystkim zainteresowanym.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa „Przekraczamy Granice”

projekt_stopka

X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: