O RIG
Władze

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IZBY

  • Członkowie Raciborskiej Izby Gospodarczej

RADA NADZORCZA

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Jacek Leśniowski
  • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Roman Majnusz
  • Sekretarz - Henryk Straszak
  • Członkowie - Maciej Doniec, Janusz Lewandowski

ZARZĄD

  • Prezes Zarządu - Tadeusz Ekiert
  • Wiceprezes - Konrad Migocki
  • Członek Zarządu - Iwona Krzyżyk
X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: