O RIG
Władze

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW IZBY

  • Członkowie Raciborskiej Izby Gospodarczej

RADA NADZORCZA

  • Przewodniczący Rady Nadzorczej - Roman Majnusz
  • Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Janusz Lewandowski
  • Sekretarz - Janusz Szlapański
  • Członkowie - Barbara Setkowicz, Maciej Doniec, Ireneusz Burek, Wojciech Kamiński, Wiesław Jacheć

ZARZĄD

  • Prezes Zarządu - Tadeusz Ekiert
  • Wiceprezes - Rafał Jasiński
X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: