O RIG
RIG - GRUPA Z ENERGIĄ

Raciborska Izba Gospodarcza jest organizacją zrzeszającą przedsiębiorstwa i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Umowa na dostawę energii elektrycznej w ramach grupowych zakupów to jedna z form wsparcia firm będących członkami RIG.

Raciborska Izba Gospodarcza zachęca przedsiębiorców do grupowego zakupu energii elektrycznej. Pierwsze takie przedsięwzięcie miało miejsce w 2015 roku.

Poza zakupami energii elektrycznej RIG organizuje również grupowe zakupy na dostawę gazu.

Przedsiębiorstwa zainteresowane grupowym zakupem energii elektrycznej proszone są o wypełnienie poniższej ankiety: 

https://plusydlabiznesu.pl/ankieta?id=eyJpdiI6ImpxalFjY2dZeFlpVlwvN3BvdXYxQmxBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IjVpSElSbHRYXC91V1lhVjExT2dXSTdBPT0iLCJtYWMiOiIxODNkNWQ4MDY0MThjZjlmODEwYTRlZTA0YjNlYzIzZjA4ZTgwYTE5NjMxZjBlYzU3MDRkZTY4ZDFlZWI5N2ViIn0=

lub kontakt z biurem Raciborskiej Izby Gospodarczej, od poniedziałku do piątku w godz.7.30-14.30, pod numerem tel. 32 415 51 89 lub mailowo pod adresem: rig@rig-raciborz.pl.

X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: