O RIG
Korzyści z członkowstwa w RIG

Korzyści z członkowstwa w Raciborskiej Izbie Gospodarczej to między innymi:

 1. Współpraca i rozwój
  • Udział w imprezach oraz spotkaniach integracyjnych środowiska biznesowego i gospodarczego;
  • Wspólne działanie gospodarcze Raciborza i regionu, jak np. grupowe zakupy gazu i energii elektrycznej;
  • Występowanie, w razie potrzeby w imieniu przedsiębiorstw Raciborskiej Izby Gospodarczej wobec władz samorządowych i administracji państwowej;
  • Wspólne inicjatywy i organizowanie wpływu dotyczącego rozwoju regionu i tworzeniu korzystnych warunków rozwoju przedsiębiorstw;
  • Wzajemne wspieranie się w rozwiązywaniu problemów członków Raciborskiej Izby Gospodarczej;
  • Wzajemna wymiana doświadczeń;
  • Nawiązywanie współpracy członków Izby z przedstawicielami zrzeszonymi w izbach partnerskich.
 2. Promocja
  W ramach działań promocyjnych oferujemy:
  • możliwość promocji własnej firmy i jej produktów lub usług podczas spotkań organizowanych przez Izbę;
  • promujemy przedsiębiorstwa na stronie internetowej Izby;
  • promujemy członków Izby podczas konferencji i imprez szkoleniowych, wystaw, targów, misji gospodarczych organizowanych przez Izbę;
  • promujemy firmy podczas delegacji zagranicznych.
 3. Szkolenia i konferencje
  • Pomagamy podnosić kwalifikacje oraz wprowadzać zasady nowoczesnego zarządzania;
  • Edukujemy członków Izby w zakresie nowych, jak i już funkcjonujących rozwiązań prawnych;
  • Umożliwiamy udział w szkoleniach organizowanych przez Krajową Izbą Gospodarczą oraz partnerów biznesowych.
X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: