Programy Unijne
Aktualności

Raciborska Izba Gospodarcza w listopadzie wydała publikację, która jest kroniką najważniejszych działań podejmowanych w ramach projektu, z uwzględnieniem działań prowadzonych w ramach projektu lustrzanego (czeskiego). W publikacji znajdują się informacje dotyczące Działania II, a także dodatkowe materiały i fotografie dokumentujące inne działania zrealizowane w ramach niniejszego mikroprojektu, zarówno po stronie polskiej, jak i czeskiej.

Publikacja została wydana w nakładzie 1000 sztuk i jest dostępna w biurze Raciborskiej Izby Gospodarczej oraz po stronie czeskiej w Okresní Hospodářskiej Komorze Opava.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy po odbiór publikacji.


 

Raciborska Izba Gospodarcza w dniu 27.11.2013 r. o godz. 09.00 w Restauracji Raciborska w ramach projektu "Biznes bez granic czyli wymiana informacji i wspólne poszukiwanie szans rozwoju pogranicza PL-CZ" zrealizowała spotkanie podsumowujące opracowania materiałów dziennikarsko-eksperckich, które prezentowano po stronie polskiej, jak również czeskiej w miesiącach od sierpnia do listopada 2013 r.

Przedstawiono potencjał powiatu raciborskiego oraz Opavy w czterech wydaniach.


 

W dniu 21.11.2013 r. Raciborska Izba Gospodarcza jako wnioskodawca projektu "Biznes bez granic czyli wymiana informacji i wspólne poszukiwanie szans rozwoju pogranicza PL-CZ" zorganizowała spotkanie, mające na celu podsumowanie zrealizowanego filmu informacyjno-promocyjnego prezentującego potencjał gospodarczy i inwestycyjny miasta Racibórz i powiatu raciborskiego.

Spotkanie odbyło się w Restauracji Raciborska o godz. 09.00.


 

W ramach mikroprojektu powstał już ostatni materiał opracowań dziennikarsko-eksperckich, który ukazał się w listopadowym numerze zarówno w Tygodniku Nowiny Raciborskie, jak i gazecie Region Opavsko.

Polska strona zaprezentowała potencjał biznesowy Opavy związany z produkcją, infrastrukturą i usługami, natomiast Partner czeski przedstawił przemysł rolno-spożywczy miasta Racibórz i powiatu raciborskiego.

Zachęcamy do zaczerpnięcia szczegółów w zakładkach "Rezultaty realizowanych działań" i "Galeria".


 

Niniejszym informujemy, że Tygodnik Nowiny Raciborskie przedstawił w październikowym numerze trzecie opracowanie dziennikarsko-eksperckie na temat przemysłu spożywczego regionu opawskiego.

Natomiast w gazecie Region Opawsko ukazał się dodatek przedstawiający przemysł związany z produkcja i usługami w zakresie odnawialnych źródeł energii przedsiębiorstw działających w powiecie raciborskim.

Więcej o działaniach w zakładkach "Rezultaty realizowanych działań" i "Galeria". Zapraszamy.


 

Tygodnik Nowiny Raciborskie we wrześniowym numerze zaprezentował kolejny dodatek opracowania dziennikarsko-eksperckiego regionu opawskiego, który nawiązuje do przemysłu maszynowego.

Tym samym gazeta Region Opavsko wydała dodatek prezentujący oferty inwestycyjne gmin powiatu raciborskiego oraz starostwa raciborskiego.

Informacje na ich temat można zaczerpnąć w zakładkach "Rezultaty realizowanych działań" i "Galeria". Zapraszamy.


 

Uprzejmie informujemy, iż w sierpniowym numerze Tygodnika Nowiny Raciborskie ukazał się pierwszy druk dodatku opracowań dziennikarsko-eksperckich przedstawiający ruch turystyczny regionu opawskiego.

Ponadto w ramach projektu w tym samym czasie po stronie czeskiej w gazecie Region Opavsko został zaprezentowany potencjał turystyczno-krajoznawczy gmin powiatu raciborskiego.

W zakładkach "Rezultaty realizowanych działań" i "Galeria" można zobaczyć przedmiotowe opracowania i relacje zdjęciowe. Serdecznie zapraszamy.


 

- W związku z realizacją mikroprojektu w dniu 23.07.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Raciborskiej Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie otwarte organizowane przez Raciborską Izbę Gospodarczą. Na spotkaniu poinformowano wszystkich zainteresowanych o głównych założeniach projektu, celach projektu, działaniach przewidzianych w projekcie (opracowaniach dziennikarsko-eksperckich, filmie informacyjno-promocyjnym) oraz możliwościach uczestnictwa w projekcie. Ponadto na spotkaniu powołano grupę roboczą do prac nad filmem informacyjno-promocyjnym. Relację zdjęciową ze spotkania zamieszczamy w zakładce galeria naszej strony internetowej.


 

- W dniu 20.06.2013 r. projekt nr PL.3.22/3.3.04/13.03854 pt. „Biznes bez granic czyli wymiana informacji i wspólne poszukiwanie szans rozwoju pogranicza PL-CZ” został zatwierdzony przez Euroregionalny Komitet Sterujący Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Silesia w ramach POWT PCz-RP 2007 - 2013.


 

- W związku z realizacją mikroprojektu w dniu 18.07.2013 r. o godz. 10.00 w siedzibie Raciborskiej Izbie Gospodarczej odbyło się spotkanie robocze z Partnerem projektu organizowane przez Raciborską Izbę Gospodarczą. Na spotkaniu poruszano takie sprawy, jak wskazanie celu głównego i celów szczegółowych projektu, a także omawiano działania realizowane przez wnioskodawcę projektu czyli Raciborską Izbę Gospodarczą oraz działania Partnera - Okresní Hospodářską Komorę Opava. Relacja zdjęciowa ze spotkania zamieszczamy w zakładce galeria naszej strony internetowej.


 

- W dniu 25.03.2013 r. do sekretariatu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Górnej Odry polskiej części Euroregionu Silesia został złożony wniosek o dofinansowanie mikroprojektu „Biznes bez granic czyli wymiana informacji i wspólne poszukiwanie szans rozowju pogranicza PL-CZ”.


 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa „Przekraczamy Granice”

projekt_stopka

X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: