Informator użyteczny
Ważne telefony

POGOTOWIE RATUNKOWE - 999

STRAŻ POŻARNA - 998, 32 4152107

POLICJA - 997, 32 4594200

STRAŻ MIEJSKA - 32 4154759

STRAŻ GRANICZNA - 32 4154444

SZPITAL MIEJSKI - 32 7555050

 

TELEFONY AWARYJNE

ELEKTROWNIA - 991, 32 3030303

GAZOWNIA - 992, 32 4154779, 32 4154756

ZAKŁAD WODNO - KANALIZACYJNY - 32 4153957, 32 4154753

 

URZĄD MIASTA RACIBÓRZ - 32 7550600

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU - 32 4154408

MIEJSKIE CENTRUM INFORMACJI - 32 4157239

URZĄD PRACY W RACIBORZU - 32 4154550

URZĄD SKARBOWY RACIBÓRZ - 32 4152047

URZĄD CELNY CHAŁUPKI - 32 4196025

ZUS RACIBÓRZ - 32 4152048

KRUS RACIBÓRZ - 32 4159959

SĄD REJONOWY W RACIBORZU - 32 4153045

PROKURATURA REJONOWA W RACIBORZU - 32 4154810

POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA - 32 4152893

X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: