Programy
Uczestnicy Partnerstwa

Członkowie Założyciele Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego to:

 1. Forum Firm Miasta Radlin reprezentowane przez:
  • Prezesa Zarządu Pana Tomasza Brzozę
  • Wiceprezesa Zarządu Pana Bronisława Kostaniuka
 2. Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim reprezentowana przez:
  • Prezesa Zarządu Pana Mariana Oślizło
  • Wiceprezesa Zarządu Pana Jana Porembskiego
 3. Raciborska Izba Gospodarcza reprezentowana przez:
  • Prezesa Zarządu Pana Stanisława Biel
  • Członka Zarządu Pana Henryka Straszaka
 4. Żorska Izba Gospodarcza reprezentowana przez:
  • Prezesa Zarządu Pana Andrzeja Zabieglińskiego
  • Wiceprezesa Zarządu Pana Alojzego Gamonia

Oficjalna uroczystość związania z podpisaniem Porozumienia o zawiązaniu Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego miała miejsce w Wodzisławiu Śląskim w dniu 9 maja 2011 r.

Nowi Członkowie Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego to:

 1. Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim reprezentowany przez:
  • Starszego Cechu Pana Jerzego Waltara
 2. Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu reprezentowany przez:
  • Starszego Cechu Pana Bernarda Korzonka
 3. Cech Rzemiosł Różnych w Żorach reprezentowany przez:
  • Starszego Cechu Pana Zdzisława Krzak
X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: