Aktualności
Spotkanie z Prezydentem Miasta Dariuszem Polowym

W dniu 15 października przedstawiciele Raciborskiej Izby Gospodarczej i Cechu Rzemiosł Różnych spotkali się z Prezydentem Miasta Dariuszem Polowym. Omawiano ważne tematy związane z rozwojem Raciborza. Dyskusja była bardzo żywa i niestety nie wystarczyło czasu, aby omówić wszystkie zagadnienia. Omówiono dwa tematy, a mianowicie:

- układ komunikacyjny miasta ze szczególnym uwzględnieniem drogi Racibórz-Rybnik

- tereny inwestycyjne miasta z uwzględnieniem terenów pod budownictwo mieszkaniowe.

Pozostałe tematy zostały przekazane Panu Prezydentowi na piśmie. Uczestnicy spotkania wyrazili wolę organizacji kolejnych takich spotkań w celu omówienia pozostałych zagadnień istotnych dla raciborskich przedsiębiorców.

X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: