Aktualności
"Filar Ziemi Raciborskiej" - wyślij zgłoszenie do 20 września 2019!
"Filar Ziemi Raciborskiej" - wyślij zgłoszenie do 20 września 2019!

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Kapituły Raciborskiej Izby Gospodarczej przy ul. Batorego 7 (I piętro). Wręczenie nagród podczas uroczystej gali odbędzie się 8 listopada 2019 r. o godzinie 18:00 w hotelu Racibor w Raciborzu. 

Termin zgłaszania kandydatów upływa 20.09.2019 r.

Kandydować mogą firmy zarejestrowane w Raciborzu i powiecie raciborskim.

O konkursie

Raciborska Izba Gospodarcza wspólnie z Prezydentem Miasta Raciborza i Starostą Raciborskim planują zorganizowanie VII Międzynarodowej Gali „Filar Ziemi Raciborskiej”.

Konkurs „Filar Ziemi Raciborskiej” organizowany jest po raz siódmy. Od czwartej edycji przybrał charakter międzynarodowy. Przyznanie statuetek ma na celu uhonorowanie wybitnych osiągnięć przedsiębiorstw, instytucji oraz osób fizycznych, które są zasłużone dla społecznego i gospodarczego rozwoju Raciborza i powiatu raciborskiego.

Nagroda jest przyznawana przez Kapitułę, której przewodniczy Prezydent Miasta Raciborza.

Nagroda wręczana jest w formie statuetki, która przedstawia filar. Słowo to pochodzi od łacińskiego „pilar”, co w kontekście tego wyróżnienia ma oznaczać, że nagrodzeni stanowią ostoję i podporę raciborskiej gospodarki i tutejszego życia społecznego.

 

Laureaci nagrody są uprawnieni do posługiwania się jej wizerunkiem podczas imprez targowych, wystawienniczych, innych akcji promocyjnych, na papierze firmowym, folderach, w katalogach i pozostałych materiałach marketingowych.

 

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce I Międzynarodowa Gala Filar Ziemi Raciborskiej: http://www.rig-raciborz.pl/site/index/6-programy-unijne/4-i-miedzynarodowa-gala-filar-ziemi-raciborskiej/30-formularz-zgloszeniowy.html

 

X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: