Aktualności
Zgłoś firmę do nagrody „Filar Ziemi Raciborskiej”
Zgłoś firmę do nagrody „Filar Ziemi Raciborskiej”

Raciborska Izba Gospodarcza wspólnie z Prezydentem Miasta Raciborza i Starostą Raciborskim planują zorganizowanie VII Międzynarodowej Gali „Filar Ziemi Raciborskiej”.

 

Konkurs „Filar Ziemi Raciborskiej” organizowany jest po raz siódmy. Od czwartej edycji przybrał charakter międzynarodowy. Przyznanie statuetek ma na celu uhonorowanie wybitnych osiągnięć przedsiębiorstw, instytucji oraz osób fizycznych, które są zasłużone dla społecznego i gospodarczego rozwoju Raciborza i powiatu raciborskiego.

Nagroda jest przyznawana przez Kapitułę, której przewodniczy Prezydent Miasta Raciborza.

Nagroda wręczana jest w formie statuetki, która przedstawia filar. Słowo to pochodzi od łacińskiego „pilar”, co w kontekście tego wyróżnienia ma oznaczać, że nagrodzeni stanowią ostoję i podporę raciborskiej gospodarki i tutejszego życia społecznego.

 

Laureaci nagrody są uprawnieni do posługiwania się jej wizerunkiem podczas imprez targowych, wystawienniczych, innych akcji promocyjnych, na papierze firmowym, folderach, w katalogach i pozostałych materiałach marketingowych.

 

Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe dostępne są w zakładce I Międzynarodowa Gala Filar Ziemi Raciborskiej: http://www.rig-raciborz.pl/site/index/6-programy-unijne/4-i-miedzynarodowa-gala-filar-ziemi-raciborskiej/30-formularz-zgloszeniowy.html

 

Termin zgłaszania kandydatów upływa 10.09.2019 r.

Zgłoszenia należy składać w sekretariacie Kapituły Raciborskiej Izby Gospodarczej przy ul. Batorego 7 (I piętro). Wręczenie nagród podczas uroczystej gali planowane jest na październik bieżącego roku.

Kandydować mogą firmy zarejestrowane w Raciborzu i powiecie raciborskim.

 

X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: