Aktualności
Trzecia edycja Konkursu dla Mieszkańców!

Rosnąca rola społecznej odpowiedzialności biznesu sprawia, że przedsiębiorcy coraz częściej wykazują chęć i potrzebę integracji ze społecznością lokalną. Wychodząc naprzeciw tym postawom oraz w celu dalszego ich popularyzowania jako dobrych praktyk, Żorska Izba Gospodarcza wraz z Śląskim Partnerstwem Gospodarczym i Izbą Żorska Przedsiębiorczość, organizuje Konkurs dla mieszkańców pn. „Firma Przyjazna Mieszkańcom”. Celem tych działań jest promowanie zasad dialogu społecznego, popularyzacja postaw biznesowych przyjaznych społeczeństwu, promocja firm, których aktywność znacząco wpływa na rozwój miasta i poprawę standardu życia mieszkańców oraz firm, które angażują się w życie lokalne i promują pozytywne wzorce postaw.

Chcesz wyróżnić firmę, która, Twoim zdaniem, zasługuje na tytuł „Firma Przyjazna Mieszkańcom"? Weź udział w Konkursie! Wypełnij do dnia 14 kwietnia 2014 r. formularz zgłoszeniowy i złóż go:

- w biurze Organizatora lub Partnerów,

- e-mailem na adres: fpm@zorig.zory.pl,

- faxem na numer 32 / 43 50 326,

- pocztą na adres: Żorska Izba Gospodarcza, al. Wojska Polskiego 4, 44-240 Żory

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (www.zorig.zory.pl).

Chcesz sam wygrać jedną z atrakcyjnych nagród? Zagłosuj na jedną z firm w kolejnym etapie.

Na podstawie przesłanych formularzy zostanie utworzona lista firm, na które będzie można oddawać głosy w drugim etapie Konkursu, tj. od 22 kwietnia do 14 maja 2014 r.

Organizator Konkursu: Żorska Izba Gospodarcza (al. Wojska Polskiego 4, 44‑240 Żory).

Partnerzy Konkursu:

a) Członkowie Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego:

- Cech Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śląskim (ul. Zamkowa 5, 44-300 Wodzisław Śląski),

- Cech Rzemiosł Różnych w Raciborzu (ul. Kilińskiego 2, 47-400 Racibórz),

- Cech Rzemiosł Różnych w Żorach (ul. Moniuszki 19/12, 44-240 Żory),

- Forum Firm Miasta Radlin (ul. Rymera 15/3, 44-310 Radlin),

- Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim (ul. Zamkowa 4, 44-300 Wodzisław Śląski),

- Raciborska Izba Gospodarcza (ul. Stefana Batorego 7, 47-400 Racibórz),

b) Izba Żorska Przedsiębiorczość (os. Sikorskiego PU15, 44-240 Żory).

Gorąco zachęcamy wszystkich Mieszkańców województwa śląskiego do udziału w Konkursie!

Lista nagród zostanie opublikowana na stronie Organizatora w terminie późniejszym.

Dla przypomnienia, laureatem poprzedniej edycji zostały Zakłady Techniki Komunalnej Sp z .o.o. w Żorach.

X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: