O RIG
Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.

Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o.o. w Raciborzu jest firmą specjalizującą się w prowadzeniu inwestycji w zakresie nadzoru budowlanego, zastępstwa inwestycyjnego, menadżera projektu oraz Inżyniera Kontraktu w ramach FIDIC lub podobnych przepisów.

Siedziba firmy mieści się w budynku zabytkowym w centrum Raciborza. Przedsiębiorstwo posiada stabilną sytuację finansową, wystarczające środki obrotowe do prowadzenia swej działalności a także majątek trwały. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym X Wydział KRS w Gliwicach pod nr KRS 0000027572. Kapitał zakładowy wynosi 59.100,00.

Od 1991 r. jesteśmy członkiem Raciborskiej Izby Gospodarczej.

Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu świadczy usługi w zakresie:

 • doradztwa gospodarczego,
 • pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru,
 • organizację procesu budowlanego,
 • udział w postępowaniu administracyjnym,
 • opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
 • przeprowadzenie przetargów zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych ,
 • nadzór i koordynacja projektu oraz robót budowlanych,
 • kontrola kosztów i jakości,
 • odbiory techniczne,
 • przeglądy techniczne obiektów budowlanych,
 • opracowywanie certyfikatów energetycznych.

Świadczymy również usługi w charakterze „Inwestora Zastępczego”, który w imieniu Klienta prowadzi działania organizujące proces budowlany w zakresie :

 • przygotowania inwestycji 
 • uzyskania wszelkich pozwoleń - w tym warunków zabudowy
 • projektowania
 • nadzoru nad wykonawstwem robót,
 • uzyskania pozwolenia na użytkowanie

Bierzemy także udział w przygotowaniu i prowadzeniu inwestycji współfinansowanych ze środków pomocowych min. Unii Europejskiej i Banku Światowego, realizowanych w oparciu o zasady FIDIC, itp.

X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: