O RIG
RAFAKO S.A.

Oferta:

  • generalna realizacja inwestycji w zakresie dostaw kompletnych bloków energetycznych,
  • kotły parowe i wodne na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, w tym kotły na parametry nadkrytyczne pary, kotły z cyrkulacyjnym złożem fluidalnym, kotły rusztowe,
  • instalacje odsiarczania spalin oparte na metodzie mokrej wapiennej i metodach półsuchych,
  • instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych,
  • kotły do spalania biomasy,
  • elektrofiltry i filtry workowe,
  • instalacje redukcji tlenków azotu metodą katalityczną (SCR),
  • diagnostyka, doradztwo i konsultacje w zakresie modernizacji kotłów oraz optymalizacji ich pracy,
  • produkcja elementów i części kotłów, podgrzewaczy powietrza, kanałów spalin, konstrukcji stalowych.
X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: