O RIG
P.U.K. "EMPOL" Sp. z o.o.

W Gorlicach już od kilku lat funkcjonuje Zakład Zagospodarowania Odpadów Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o.o. Zakład zdecydowanie zmniejsza obciążenie środowiska spowodowane składowaniem odpadów, gdyż umożliwia wysegregowanie składników odpadów komunalnych nadających się do odzysku. To jedna z niewielu tego typu fabryk w Polsce. Rocznie może przerobić około 230000 ton różnego rodzaju odpadów i w 60% przetworzyć je na paliwo alternatywne. Zakład stworzył około 70 nowych miejsc pracy dla mieszkańców regionu. Dzięki kolejnym inwestycjom wpisuje się w wymagania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w Gminach i aspiruje do roli Instalacji Regionalnej. Zakład powstał przy wydatnym udziale funduszy europejskich. Efektywność wydatkowania środków unijnych przyznanych PUK EMPOL oraz prośrodowiskowy charakter inwestycji zostały docenione przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości, które zorganizowało 23 września w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie Galę podsumowującą cztery lata wdrażania funduszy europejskich dla przedsiębiorców w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Podczas Gali Minister Elżbieta Bieńkowska, Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa oraz Dyrektor MCP Rafał Solecki wręczyli przedsiębiorcom statuetki oraz certyfikaty „Przedsiębiorczy Europrojekt” . W kategorii projekt prośrodowiskowy, statuetkę i certyfikat otrzymało Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych EMPOL Sp. z o. o.

X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: