O RIG
"EMA – Brzezie" Sp. z o.o.

Ema-Brzezie Sp. z o.o. powstała w 1993 roku jako przedsiębiorstwo handlowe zajmujące się pośrednictwem w sprzedaży topników i półproduktów topionych dla przemysłu spawalniczego.

W 1999 roku Spółka przejęła od Zakładów Elektrochemicznych „Ema-Brzezie” w upadłości produkcję topników spawalniczych wraz z kadrą pracowniczą i urządzeniami produkcyjnymi.

Tradycja produkcji topników spawalniczych w Raciborzu, dzielnica Brzezie, sięga roku 1956. Wtedy to rozpoczęto prace zmierzające do uruchomienia i wyspecjalizowania się w produkcji topionych topników spawalniczych i półproduktów dla przemysłu spawalniczego. Zainstalowano pierwsze piece elektryczne łukowe, a następnie całą linię do suszenia, mielenia i pakowania wyrobów.

W latach 70-tych XX wieku nastąpił rozwój technik spawalniczych w kraju, w tym metody automatycznego spawania stali łukiem krytym (SAW). Wzrosło zapotrzebowanie na topniki z Raciborza.

Ema-Brzezie Sp. z o.o. – obecnie jedyny producent topionych topników spawalniczych w kraju - kontynuuje, usprawnia i poszerza produkcję topników oraz półproduktów –ManganSilikat i Wollastonit - stosowanych do produkcji topników aglomerowanych i otulin elektrod spawalniczych. Obecnie jest to kilkadziesiąt rodzajów produktów topionych, jakie w ilości ok. 2000 Mg sprzedajemy w kraju i jako samodzielny eksporter za granicę Polski.

Odbiorcy w kraju firmy to przede wszystkim branża hutnicza, walcownie, warsztaty kolejowe i tramwajowe, zakłady motoryzacyjne, producenci konstrukcji spawanych.

Natomiast klienci zagraniczni to znane światowe korporacje zajmujące się m.in. produkcją i dostawą dodatkowych materiałów spawalniczych.

X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: