O RIG
"IZOSEWIS" Izolacje Budowlane Cezariusz Magott

Firma powstała we wrześniu 1986 r. i nieprzerwanie działa do dnia dzisiejszego. Siedziba Przedsiębiorstwa ,,IZOSERWIS” Izolacje Budowlane zmieniała swoją siedzibę, najpierw było to miejsce zamieszkania Pana Cezariusza Magott, później lokal wynajmowany od Miasta, natomiast od kilku lat własna siedziba przy ul. Starowiejskiej 97.

Przez kolejne lata działalności następował rozwój technologii zabezpieczeń hydroizolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych wraz za pracami towarzyszącymi  w budynkach użytkowanych i nowo wznoszonych. Było to iniekcyjnie odtwarzanie nieistniejących izolacji w sposób grawitacyjny i ciśnieniowy, stosowanie bentonitów do zabezpieczeń przeciwwodnych oraz generatorów mikrofalowych do osuszania ścian.

Po otrzymaniu w 2004 r. przez właściciela firmy tytułu rzeczoznawcy mykologiczno – budowlanego Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa, rozpoczęto działalność w zakresie wykonywania ekspertyz oraz opinii technicznych dotyczących sposobu renowacji i napraw zawilgoconych i zagrzybionych budynków (przede wszystkim zabytkowych).

Do dnia dzisiejszego wykonano ok. 50 ekspertyz i opinii z tego zakresu.

W 2006 r właściciel otrzymał tytuł rzeczoznawcy konstrukcyjno-budowlanego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Od tego czasu sporządzane były również ekspertyzy konstukcyjne dotyczące najczęściej różnego rodzaju spękań i obsunięć ścian i fundamentów budynków które uległy zalaniu wodami powodziowymi.

W 2007 otrzymano dokument patentowy pt.: „Mikrofalowe urządzenie do osuszania budynków i niszczenia szkodników biologicznych w konstrukcjach budowlanych”.

Od tamtej pory właściciel zostaje regularnie powoływany jako biegły sądowy do wydawania opinii z zakresu budownictwa dla sądów różnej instancji.

Przez wszystkie lata istnienia firmy prowadzona jest działalność polegająca na publikowaniu artykułów o ogólnopolskiej prasie technicznej lub specjalistycznych konferencjach tematycznych w zakresie hydroizolacji, przeznaczonych dla inżynierów budownictwa.

Przedsiębiorstwo zajmuje się także wykonywanie prac projektowych w zakresie hydroizolacji.

Główne realizacje, zabezpieczenie przeciwwilgociowe lub przeciwwodne:

  • Budynek Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (dawny budynek Sejmu Śląskiego) – 1997r.
  • Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego 2002 r.
  • Sądy w Raciborzu , Rybniku, Żorach, Gliwicach, Pszczynie, Cieszynie lata 2002-2016r.
  • Około 40 pałaców, zamków i kościołów oraz około 250 innych obiektów.

Przedsiębiorstwo ’’IZOSERWIS” Izolacje Budowlane Cezariusz Magott przynależy do Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa – Zarząd Główny, Komisja Ekspertów na lata 2015 – 2019 r. oraz Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa.

Firma działa również wspomagając w zakupie pomocy dydaktycznych raciborskim szkołom.

X
Podaj adres email osoby, której chcesz polecić artykuł:
Podaj imię polecającego:
Podaj swój adres email: